BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN


AI TÍN


 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho 

 

Sr JO ANNE JELINSKI, RNDM

Thuộc Tỉnh Dòng Canada

 

Đã được Chúa rước về ngày 21/06/2024

Hưởng thọ: 78 tuổi

với 55 năm sống đời dâng hiến.

 

 Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho Sr Jo Anne Jelinski.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO