TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

TRUYỀN THÔNG ĐỨC TIN

24-11-2023

Trong thế giới[..]

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG DI DÂN

11-11-2023

Của các nữ tu Josephine[..]

Xem thêm

BÀI GIẢNG

03-11-2023

Chúa Nhật 31 Thường niên- A[..]

Xem thêm

KHI BẠN MỆT MỎI

29-10-2023

CHÚA NÓI: " HÃY ĐẾN..."[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG

26-10-2023

CHÚA NHẬT 30 TN- A[..]

Xem thêm

VÌ NGOÀI CHÚA RA

23-10-2023

Sài Gòn những ngày mưa[..]

Xem thêm

THÁNH VŨ: LẠY CHÚA THÁNH THẦN

29-05-2023

KHAI MẠC NĂM THÁNH BÁCH CHU NIÊN TỈNH DÒNG VIỆT NAM[..]

Xem thêm

GIỚI THIỆU SỨ MẠNG CỦA DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

12-03-2021

RNDMs sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu[..]

Xem thêm

NÊN MỘT VÌ SỨ MẠNG - ONENESS FOR MISSION

29-06-2020

Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo đã chọn chủ đề "NÊN MỘT VÌ SỨ MẠNG"[..]

Xem thêm

CUỘC ĐỜI MẸ EUPHRASIE BARBIER, ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

11-05-2020

Video " Nữ tu ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO: Trân Trọng Quá Khứ - Định Hướng Tương Lai"[..]

Xem thêm

GIỚI THIỆU DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

20-09-2019

Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo là một Hội Dòng thừa sai quốc tế, thuộc quyền Giáo Hoàng. Đấng Sáng Lập Dòng là Mẹ Euphrasie Barbier[..]

Xem thêm