MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020

CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO - DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

15-09-2019

Mục đích của việc đào tạo kéo dài suốt đời nhằm giúp mỗi cá nhân có thể lắng nghe Thiên Chúa như Đức Maria và đón nhận hồng ân tham dự vào Sứ Vụ Thần Linh trong thế giới hôm nay.[..]

Xem thêm