MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020

TUẦN XXXIV - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

28-05-2020

ĐỐI VỚI NGƯỜI NỮ TU, THINH LẶNG VÀ TRẦM MẶC LÀ NGUỒN GỐC CỦA MỌI NHÂN ĐỨC ĐẸP ĐẼ.[..]

Xem thêm

TUẦN XXXIII - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

21-05-2020

Thinh lặng giúp các con nhìn biết những nẽo đường bí ẩn của tình yêu thiên linh[..]

Xem thêm

TUẦN XXXI - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

07-05-2020

CHÍNH SỰ TRẦM MẶC SẼ GIÚP CHÚNG TA, BẰNG CÁCH LÀM TĂNG TRƯỞNG TRONG TA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA[..]

Xem thêm

TUẦN XXX - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

23-04-2020

HÃY DÙNG NHỮNG PHƯƠNG TIỆN NHỎ ĐỂ NHẮC NHỚ VỀ SỰ HIỆN DIỆN THẦN THÁNH CỦA tHIÊN CHÚA[..]

Xem thêm

TUẦN XXVIII - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

27-03-2020

NGƯỜI NỮ TU CHỈ ĐƯỢC SỐNG MỘT MÌNH CHO tHIÊN cHÚA THÔI....[..]

Xem thêm

TUẦN XXVII - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

13-03-2020

La những nữ tu sốt sắng, trước hết các con hãy trung thành với ân sủng..[..]

Xem thêm

TUẦN XXVI - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

06-03-2020

Hãy quảng đại và kiên trì trong việc giữ luật lệ đời tu, trung thành cho đến cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất.[..]

Xem thêm

TUẦN XXV - NHỮNG LỜI NHẮN NHỦ CỦA MẸ SÁNG LẬP DÒNG

28-02-2020

Luật và Hiến Pháp của chúng ta được Giáo Hội xét duyệt và đặt nền tảng trên Tin Mừng.[..]

Xem thêm