TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

25-06-2023

THEO TIẾNG GỌI GIÊSU[..]

Xem thêm

KHÓA TÌM HIỂU ƠN GỌI - NĂM 2023

17-02-2023

Dòng Đức Bà Truyền Giáo[..]

Xem thêm

TUYỂN SINH ƠN GỌI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

07-07-2021

Ban Ơn Gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo thông báo[..]

Xem thêm

ĐẾN MÀ XEM

26-04-2021

Ban Ơn Gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG), đã tổ chức chương trình ĐẾN MÀ XEM vào ngày 17 – 18/4/2021.[..]

Xem thêm

THƯ MỜI: TÌM HIỂU ƠN GỌI ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

05-04-2021

Vào ngày 17 -18/4/2021. Tại Dòng Đức Bà Truyền Giáo .[..]

Xem thêm

THƯ MỜI: ĐẾN MÀ XEM - TÌM HIỂU ƠN GỌI ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

26-03-2021

Ban Cổ Võ Ơn Gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo sẽ tổ chức 2 ngày giới thiệu ơn gọi cho các bạn nữ tuổi từ 16 đến 28.[..]

Xem thêm

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

12-03-2021

Dòng Đức Bà Truyền Giáo là một Hội Dòng thừa sai quốc tế, do Mẹ Euphrasie Barbier thành lập tại Lyon, miền Nam nước Pháp vào năm 1861.[..]

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI - DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

28-08-2020

MỜI CÁC BẠN TRẺ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA VÀ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI[..]

Xem thêm