NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI - DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

28-08-2020

MỜI CÁC BẠN TRẺ LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA VÀ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI[..]

Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH TÌM HIỂU ƠN GỌI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

25-08-2020

Thân mời các bạn đến tham dự chương trình "ĐẾN MÀ XEM" được tổ chức tại dòng Đức Bà Truyền Giáo.[..]

Xem thêm

Chương trình sinh hoạt của Đệ Tử Viện trong năm

18-04-2020

Cùng đến với các hoạt động trong năm của Đệ Tử Viện[..]

Xem thêm

Thư Mời tham dự chương trình "Đến và Xem" 2019 đợt 2

07-07-2019

Thư mời tham dự chương trình "Đến và Xem" 2019 đợt 2[..]

Xem thêm