TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

CN 2 MV - A

08-12-2023

Lời mời gọi[..]

Xem thêm

CN 1 MV - B

02-12-2023

gạt bỏ Thiên Chúa[..]

Xem thêm

CN 34- LỄ CHÚA KITÔ VUA

24-11-2023

luôn hiểu thấu[..]

Xem thêm

CN 33 -TN A

17-11-2023

có lòng từ tâm[..]

Xem thêm

CN 32 TN - A

09-11-2023

có đèn nhưng[..]

Xem thêm

CN 30 TN - A

26-10-2023

Trong thời gian[..]

Xem thêm

CN 29 TN - A

20-10-2023

Hãy trả cho[..]

Xem thêm

CN 28 TN - A

12-10-2023

Lòng yêu mến[..]

Xem thêm

CN 27 TN - A

06-10-2023

vườn nho cuộc đời[..]

Xem thêm

CN 26 TN - A

28-09-2023

Người có giận[..]

Xem thêm

CN 25 TN - A

23-09-2023

theo nhu cầu[..]

Xem thêm

CN 24 TN - A

15-09-2023

Cuộc sống vô thường[..]

Xem thêm