ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020

ĐÀO TẠO LÒNG TIN

29-07-2020

Chúa Giêsu không bao giờ làm phép lạ để làm loá mắt thiên hạ[..]

Xem thêm

KHIÊM NHƯỜNG

03-07-2020

Chúng ta thường tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, phép tắc vô cùng[..]

Xem thêm

TRỤ VÀO MÊNH MÔNG

25-06-2020

Lắng nghe và thực hành Lời Chúa, là xây đời vững vàng trên nền đá tảng.[..]

Xem thêm

LOẠI BỎ THÀNH KIẾN

17-06-2020

Theo tập tục thì mọi người Do Thái ở tuổi trưởng thành đều có thể lên tiếng khi tham gia phụng vụ tại hội đường.[..]

Xem thêm

Ý NGHĨA LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

15-06-2020

Tôi luôn nhớ kỷ niệm được rước lễ lần đầu trong ngày lễ trọng kính Mình và Máu Chúa Kitô.[..]

Xem thêm

THIÊN CHÚA TÌNH YÊU

05-06-2020

Thiên Chúa đi tìm con người vì Thiên Chúa yêu thương con người.[..]

Xem thêm

LỬA THÁNH THẦN

28-05-2020

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã nhiều lần hứa sẽ gửi Thánh Thần đến an ủi các môn đệ[..]

Xem thêm

“CUỘC SỐNG TRỞ THÀNH CÂU CHUYỆN”

21-05-2020

Tin Mừng thuật lại hai sự kiện song hành: Chúa Giêsu lên trời và lệnh truyền rao giảng Tin Mừng.[..]

Xem thêm

LÀM CHỨNG VỀ THẦY

18-05-2020

Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái Chúa với sứ mạng loan báo Tin Mừng[..]

Xem thêm

PHỤ NỮ VÀ NGÔI MỘ TRỐNG

16-04-2020

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô[..]

Xem thêm

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20, 1-9)

12-04-2020

“Bà Maria Macđala đi đến mồ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mồ”[..]

Xem thêm

THẬP GIÁ VÀ SỰ CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI KITÔ HỮU (Thứ Ba Tuần V Mùa Chay)

31-03-2020

Trong sa mạc Dân Do thái đã nổi loạn chống lại Môsê và xúc phạm đến Thiên Chúa[..]

Xem thêm