TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

CN 3 PS - B

12-04-2024

mắt bị bao phủ[..]

Xem thêm

CN 2 PS - B

05-04-2024

thời đại 4.0 này[..]

Xem thêm

VỌNG PHỤC SINH – B – 2024

01-04-2024

GALILÊ VÀ ÁNH SÁNG[..]

Xem thêm

CN LỄ LÁ - NĂM B

21-03-2024

lòng nhiệt thành[..]

Xem thêm

CN 5 MC - B

15-03-2024

nghĩa thông thường[..]

Xem thêm

CN 4 MC - B

08-03-2024

Đấng giải phóng[..]

Xem thêm

CN 3 MC - C

01-03-2024

hành động khác thường[..]

Xem thêm

CN 2 MC - B

23-02-2024

khơi dậy sự sống[..]

Xem thêm

CUỘC CHIẾN ĐẤU THIÊNG LIÊNG

17-02-2024

Cuộc chiến 40 đêm ngày[..]

Xem thêm

CN 5 TN - B

03-02-2024

mùa xuân an bình[..]

Xem thêm

CN 4 TN- B

26-01-2024

thực hiện ý của Cha[..]

Xem thêm

CN 3 TN - B

19-01-2024

cuộc đời dương thế,[..]

Xem thêm