MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020

LỬA NHIỆT THÀNH

22-10-2020

Đức ái là lò lửa tiêu hao,[..]

Xem thêm

VUI TƯƠI CHIA SẺ

21-10-2020

Trong cuộc đời ai cũng có những gánh nặng phải vác.[..]

Xem thêm

TỈNH THỨC CANH PHÒNG

20-10-2020

Linh hồn trung tín sẽ thống trị với Chúa Giêsu,[..]

Xem thêm

ÂN SỦNG HẠNH PHÚC

16-10-2020

Hạnh phúc dường nào khi biết chắc[..]

Xem thêm

XIN ƠN BÌNH AN

15-10-2020

Xin Thiên Chúa ban cho chúng con mọi ơn cần thiết[..]

Xem thêm

THANH LUYỆN NỘI TÂM

14-10-2020

Chúng con đã bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng sự tận tâm[..]

Xem thêm

BÁC ÁI CHIA SẺ

13-10-2020

Khi cộng đoàn tỏa sáng bác ái và hiệp nhất[..]

Xem thêm

KINH MÂN CÔI ĐỔI MỚI CUỘC ĐỜI

13-10-2020

10 lý do tại sao cần lần hạt Mân Côi[..]

Xem thêm

TỰ DO TRONG CHÚA

12-10-2020

Để mọi vinh quang quy hướng về Thiên Chúa[..]

Xem thêm

SỐNG HIỆP NHẤT

09-10-2020

Hãy hiệp nhất với nhau dưới đất trước đã[..]

Xem thêm

KIÊN TRÌ CẦU XIN

08-10-2020

Chúng ta cần kiên vững, tin tưởng[..]

Xem thêm

LẦN CHUỖI MÂN CÔI

07-10-2020

Hãy khiêm tốn và tha thiết khẩn cầu[..]

Xem thêm