ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 18 TN–A

30-07-2020

“Ai nấy đều ăn và được no nê”-Mt 14, 13-21[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG- CHÚA NHẬT XVII- TN A

22-07-2020

“Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI- TN A

17-07-2020

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” - Mt 13, 24-43[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV TN-A

08-07-2020

Mt 13, 1-23: “Người gieo giống đi ra gieo giống”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 14 TN-A

30-06-2020

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG - CHÚA NHẬT 12 TN – A

18-06-2020

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG - LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

18-06-2020

“Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG- LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ

11-06-2020

“Thịt tôi thật là của ăn, Máu tôi thật là của uống”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG - LỄ CHÚA BA NGÔI

04-06-2020

“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu độ”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG- NĂM A

26-05-2020

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN - A Mt 28, 16-20

23-05-2020

“Thầy đã được trao toàn quyền trên Trời, dưới Đất”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – A

20-05-2020

“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em Một Đấng Bảo Trợ khác”[..]

Xem thêm