MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXX- TN-A

21-10-2020

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và yêu người thân cận như chính mình”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIX- TN-A

15-10-2020

“Của Xêda trả về Xêda, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG - CHÚA NHẬT 28 TN-A

09-10-2020

“Gặp ai, anh em cũng mời hết vào tiệc cưới”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG- CHÚA NHẬT 27 TN A

05-10-2020

“Ông chủ sẽ cho các tá điền khác canh tác vườn nho”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI - TN A

23-09-2020

“Nó hối hận, nên lại đi."[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV - TN A

16-09-2020

Ở đời này, có mấy ai mà[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG- CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A

10-09-2020

“Thầy không bảo là đến bảy lần, mà là đến bảy mươi lần bảy”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIII -TN- A

03-09-2020

“Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em mình”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT 22 TN – A

27-08-2020

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình” Mt 16, 21-27[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXI-TN-A

19-08-2020

“Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có Lời ban sự sống”[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XX - TN A

13-08-2020

Ôi, chớ gì chúng ta cũng được Chúa Giêsu...[..]

Xem thêm

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIX - TN A

06-08-2020

Một lời xin thật lạ lùng?[..]

Xem thêm