ĐẾN MÀ XEM 2

TÂN CHUẨN SINH 2020

TÂN CHUẨN SINH 2020

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XVIII TN-A

03-08-2020

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giây phút này, chúng con chạy đến với Chúa.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XVI- TN A

17-07-2020

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã thương chọn, gọi và gìn giữ chúng con đến giờ phút này.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XV- TNA

10-07-2020

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – A

03-07-2020

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa vì tình yêu bao la Chúa đã dành cho chúng con.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A

23-06-2020

Này con đây, con hiện diện trước mặt Chúa với tất cả sự bé nhỏ, nghèo khó của con.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ

12-06-2020

Chúa đã cho con, cho con bao là hồng ân, hồng ân cao quý đó chính là Mình Máu Thánh Ngài[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- LỄ CHÚA BA NGÔI

02-06-2020

Muôn lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, Chúa tài tình thống lãnh thời gian,[..]

Xem thêm

GIỜ KINH LỄ CHÚA BA NGÔI

02-06-2020

BƯỚC VÀO CUNG LÒNG BA NGÔI[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN 2020

23-05-2020

Chúng ta hãy ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể: Đấng đã chết vì yêu chúng ta và nay lại hạ mình khiêm nhường ngự trong tấm bánh nhỏ bé.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH _NĂM A

15-05-2020

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con hân hoan quy tụ nơi đây để chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ: CHÚA NHẬT V PHỤC SINH - 2020

08-05-2020

hãy để cho lòng mình tĩnh lặng và lắng đọng… giờ đây chúng ta hãy để tâm trí hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể và chiêm ngắm Ngài …Hãy tĩnh lặng và lắng đọng… hãy ở lại….ở lại với trọn hữu thể của chị em…..[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH- NĂM A

04-05-2020

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.[..]

Xem thêm