TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT I MV-B

01-12-2023

bước vào Mùa vọng[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

16-11-2023

CHÚA NHẬT 33 TN A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

10-11-2023

CHÚA NHẬT 32 TN-A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

03-11-2023

Chúa nhật 31 Thường niên- A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

20-10-2023

CHÚA NHẬT 29 TN-NĂM A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

12-10-2023

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

05-10-2023

CHÚA NHẬT 27 TN – A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

29-09-2023

CHÚA NHẬT 26 TN – A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

15-09-2023

CHÚA NHẬT XXIV – TN A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

08-09-2023

CHÚA NHẬT 23 TN - NĂM A[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ

01-09-2023

CHÚA NHẬT XXII – TN A[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT 20 TN – A

18-08-2023

LỜI NGUYỆN ĐẦU[..]

Xem thêm