Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH - NĂM A

12-05-2023

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CN V PHỤC SINH – A

06-05-2023

Lời Nguyện Đầu[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - A

29-04-2023

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM A

22-04-2023

Lời nguyện đầu[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH-A

14-04-2023

“Bình an cho các con”[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT PHỤC SINH A

08-04-2023

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

31-03-2023

LỜI NGUYỆN MỞ ĐẦU[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT 5 - MC A

25-03-2023

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ CN IV MÙA CHAY - A

18-03-2023

Lời Nguyện Đầu[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY– NĂM A

10-03-2023

NGUỒN NƯỚC HẰNG SỐNG[..]

Xem thêm

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A

03-03-2023

THỜ LẠY THÁNH THỂ[..]

Xem thêm