MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXX-TN-A

23-10-2020

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong tấm bánh nhỏ bé trên bàn thờ[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT 29 TN A

15-10-2020

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Ước gì chúng con nghe được tiếng mà khi xưa Chúa đã thốt lên trên Thập giá: “Ta khát”.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ _ CHÚA NHẬT 28 TNA

09-10-2020

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, cảm tạ Chúa vì ơn gọi làm người, làm môn đệ và làm bạn hữu của Chúa.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT 27 TN A

05-10-2020

Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, hiệp cùng toàn thể mọi thụ tạo Chúa đã dựng nên, chúng con thờ lạy Chúa.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXVI TNA

25-09-2020

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXV TNA

18-09-2020

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin Chúa đang hiện diện với chúng con.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 24 TN A

11-09-2020

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XXIII TN A

05-09-2020

Trong sự tĩnh lặng linh thánh này, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Cha ban Chúa Thánh Thần cho chúng con[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT XXII TN-A

31-08-2020

Lạy Chúa Giêsu chúng con tin thật Chúa đang ngự trong bí tích Thánh Thể.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT XXI- TNA

21-08-2020

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi Tấm Bánh bé nhỏ trên bàn thờ, Tấm bánh minh chứng tình yêu vô bờ bến đối với từng người chúng con.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT TUẦN XX – TN A

14-08-2020

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến, đã ở lại và hiện diện cùng với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể. Giờ phút này, chúng con xin khấu đầu thờ lạy và tạ ơn Chúa.[..]

Xem thêm

CHẦU THÁNH THỂ - CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A

14-08-2020

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp chúng con rời khỏi bờ của sự chia trí, bận tâm, toan tính…. để theo lời thầy Giêsu sang bến bên kia, nơi chỉ có Thầy và chúng con thôi, bến đó chính là đây và giờ này[..]

Xem thêm