TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

NGÀY THẾ GIỚI BỆNH NHÂN

07-02-2024

SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO[..]

Xem thêm

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA

26-01-2024

NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI[..]

Xem thêm

SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICÔ

18-12-2023

NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI[..]

Xem thêm

SỨ ĐIỆP ĐTC PHANXICÔ

08-11-2023

NGÀY LƯƠNG THỰC THẾ GIỚI 2023[..]

Xem thêm

THƯ CỦA BỘ TU SĨ

02-02-2023

NHÂN DỊP CỬ HÀNH NGÀY ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN lần thứ 27[..]

Xem thêm

TÔNG THƯ TOTUM AMORIS EST

31-01-2023

Của ĐTC Phanxico[..]

Xem thêm

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA

13-12-2022

NHÂN NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI KHUYẾT TẬT 2022[..]

Xem thêm

VIỆC GIỮ THINH LẶNG THÁNH TRONG THÁNH LỄ

28-11-2022

TÒA TỔNG GIÁM MỤC SG[..]

Xem thêm