TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

Địa chỉ liên hệ

Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau

1. Trụ sở chính tại Việt Nam

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Địa chỉ: 151 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP HCM

Điện thoại: 098.753.3835

Email: secvnrndm@gmail.com

2. Liên lạc về ơn gọi:

Đệ Tử Viện

Địa chỉ: 151 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP HCM

Phụ trách ơn gọi: Nữ tu Madalena Nguyễn Thị Hiếu Thảo

Điện thoại: 079.858.5504

Email: hieuthaorndm@gmail.com

3. Liên lạc tư vấn tâm lý

Nữ tu Madalena Nguyễn Kim Trâm

Điện thoại: 032 609 0771

Email: madtram@gmail.com