ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023

Địa chỉ liên hệ

Xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ sau

1. Trụ sở chính tại Việt Nam

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Địa chỉ: 151 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP HCM

Điện thoại: 098.753.3835

Email: secvnrndm@gmail.com

2. Liên lạc về ơn gọi:

Đệ Tử Viện

Địa chỉ: 151 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP HCM

Phụ trách ơn gọi: Nữ tu Madalena Nguyễn Thị Hiếu Thảo

Điện thoại: 079.858.5504

Email: hieuthaorndm@gmail.com

3. Liên lạc tư vấn tâm lý

Nữ tu Madalena Nguyễn Kim Trâm

Điện thoại: 032 609 0771

Email: madtram@gmail.com