Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

NGẪM SÁCH “NHÀ GIẢ KIM”, NGHĨ VỀ HÀNH TRÌNH ĐỜI TU

20-03-2023

Hãy sống cuộc sống của mình[..]

Xem thêm

SỰ TRƯỞNG THÀNH TRONG ƠN GỌI TU TRÌ

14-03-2023

Nhân vô thập toàn[..]

Xem thêm

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỜI TU

27-02-2023

Nhận ra yêu sách chính yếu[..]

Xem thêm

NHẬN BIẾT ƠN GỌI DÂNG HIẾN

16-08-2022

Các bạn trẻ thân mến,[..]

Xem thêm

CỘNG ĐOÀN TU TRÌ

06-08-2022

Đời sống cộng đoàn[..]

Xem thêm

KHÁI NIỆM VỀ ƠN GỌI

25-11-2021

Ơn gọi là những lời hiệu triệu[..]

Xem thêm

“BIẾT ĐỌC BẢN THÂN” ĐỂ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI

11-10-2021

Trong bối cảnh của người trẻ Việt Nam[..]

Xem thêm

BÌNH THƯỜNG HAY BẤT THƯỜNG?

03-11-2020

Trong con mắt đức tin, cuộc đời là chuỗi ngày đầy những ngạc nhiên;[..]

Xem thêm

ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ

08-09-2020

Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi ơn gọi. Ơn gọi căn bản mà Thiên Chúa ban cho con người là ơn gọi làm con Chúa.[..]

Xem thêm

PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI

25-08-2020

Trong việc phân định, xin đề nghị với các bạn tiến trình gồm 4 giai đoạn này:[..]

Xem thêm

NGƯỜI TRẺ VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH

21-07-2020

ƠN GỌI ĐỘC THÂN THÁNH HIẾN HAY ƠN GỌI HÔN NHÂN[..]

Xem thêm

DÂNG HIẾN LÀ ƠN GỌI ĐẶC BIỆT

14-07-2020

“Giáo Hội không thể nào từ bỏ đời thánh hiến được, bởi vì nó biểu hiện cách hùng hồn bản chất hiền thê thâm sâu của Giáo Hội.”[..]

Xem thêm