TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?

12-09-2023

Cậu là ai vậy?[..]

Xem thêm

ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ

05-09-2023

Thiên Chúa là nguồn gốc...[..]

Xem thêm

NGẪM SÁCH “NHÀ GIẢ KIM”, NGHĨ VỀ HÀNH TRÌNH ĐỜI TU

31-07-2023

phản tỉnh hành trình đời tu[..]

Xem thêm

THANH LUYỆN Ý HƯỚNG

30-06-2023

VƯỢT QUA NỖI SỢ HÃI[..]

Xem thêm

NGẪM SÁCH “NHÀ GIẢ KIM”, NGHĨ VỀ HÀNH TRÌNH ĐỜI TU

20-03-2023

Hãy sống cuộc sống của mình[..]

Xem thêm

SỰ TRƯỞNG THÀNH TRONG ƠN GỌI TU TRÌ

14-03-2023

Nhân vô thập toàn[..]

Xem thêm

TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐỜI TU

27-02-2023

Nhận ra yêu sách chính yếu[..]

Xem thêm

NHẬN BIẾT ƠN GỌI DÂNG HIẾN

16-08-2022

Các bạn trẻ thân mến,[..]

Xem thêm

CỘNG ĐOÀN TU TRÌ

06-08-2022

Đời sống cộng đoàn[..]

Xem thêm

KHÁI NIỆM VỀ ƠN GỌI

25-11-2021

Ơn gọi là những lời hiệu triệu[..]

Xem thêm

“BIẾT ĐỌC BẢN THÂN” ĐỂ PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI

11-10-2021

Trong bối cảnh của người trẻ Việt Nam[..]

Xem thêm

BÌNH THƯỜNG HAY BẤT THƯỜNG?

03-11-2020

Trong con mắt đức tin, cuộc đời là chuỗi ngày đầy những ngạc nhiên;[..]

Xem thêm