NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

CHƯƠNG VII- PHẦN 4 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

19-01-2021

Vào ngày 16 tháng 10 Mẹ Euphrasie về đến Nhà Mẹ.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 6- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

16-12-2020

Những cuộc viếng thăm ân cần của Mẹ cùng với sự gia tăng về lòng tự tin và sự nồng ấm[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 5- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

08-12-2020

Cũng có những lá thư mang đến tin buồn.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 4 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

30-11-2020

Vào ngày 16 tháng 10 Mẹ Euphrasie về đến Nhà Mẹ.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 3- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

25-11-2020

Đến Luân-đôn họ đi thẳng đến nhà ông Mylett[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 2- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

18-11-2020

Ngày hôm sau lại có một cuộc đột nhập khác.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VII- PHẦN 1- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

05-11-2020

1870: Chiến Tranh và Hòa Bình[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VI- PHẦN 8- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

22-10-2020

Một ngày nọ, Mẹ Euphrasie nhận được sự phê chuẩn đầu tiên từ Roma. Tài liệu được ký vào ngày 9 tháng sáu[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VI- PHẦN 7- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

10-09-2020

Vào Năm mới Nhà Mẹ có 30 tập sinh, họ hứa cầu nguyện và dâng những hy sinh hằng ngày cho chuyến đi Roma của Mẹ được thành công.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VI- PHẦN 6- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-09-2020

-Bằng mọi giá, phải mở trường… chị em giúp nhau… Nhà Mẹ là khuôn mẫu của chúng ta, nhưng sẽ có những lúc chúng ta không thể làm được tất cả những điều mình muốn.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VI-PHẦN 5- CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP

10-07-2020

Trong vòng sáu năm, Hội dòng của Mẹ Euphrasie lớn mạnh về mặt tinh thần dẫu cho họ luôn túng thiếu về tài chánh.[..]

Xem thêm

CHƯƠNG VI- PHẦN 4: CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP

03-07-2020

Mẹ Euphrasie mong muốn thể hiện trên giấy trắng mực đen những ý tưởng và lòng nhiệt thành tràn ngập trong lòng Mẹ.[..]

Xem thêm