Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

CHƯƠNG XIII - PHẦN 1 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

28-12-2022

1883 : Trở về Tân Tây Lan[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XII - PHẦN 8 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

20-12-2022

Tin tức từ châu Âu thật đáng lo[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XII - PHẦN 7 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

14-12-2022

Nhà chúng ta chỉ có một tầng[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XII - PHẦN 6 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

06-12-2022

Tàu 'Castor’ cắm neo tại Calcutta[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XII - PHẦN 4 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

17-02-2022

Tại Deal, mẹ đón sơ Mary Veronica[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XII - PHẦN 3 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

03-11-2021

Năm 1882 là một năm thực sự khó khăn[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XII - PHẦN 2 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

27-10-2021

Các chị em ĐBTG vô cùng sợ hãi[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI - PHẦN 9 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

06-10-2021

Thời tiết rất lạnh và ẩm ướt[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XI-PHẦN 8 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

29-09-2021

Trong suốt thời gian mẹ Euphrasie bận rộn[..]

Xem thêm