TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

PHẦN KẾT - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

27-06-2023

mai táng mẹ trong nhà nguyện[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XIV - PHẦN 6 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

07-06-2023

Mẹ Euphrasie dần khỏe lại[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XIV - PHẦN 3 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

05-04-2023

Những tháng sắp tới hứa hẹn[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XIV - PHẦN 1 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

22-03-2023

Cuộc hành trình trở về nhà[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XIII - PHẦN 9 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

16-03-2023

Chưa đầy một tháng sau[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XIII - PHẦN 8 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

08-03-2023

Tôi định tặng món quà này[..]

Xem thêm

CHƯƠNG XIII - PHẦN 7 - CUỘC ĐỜI MẸ SÁNG LẬP DÒNG

01-03-2023

Ngày hôm sau, các sơ dậy sớm[..]

Xem thêm