ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023

LƯỢC SỬ TỈNH DÒNG PHÁP - HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

17-12-2019

Pháp - cái nôi của Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo - là một trong những quốc gia lâu đời nhất ở Châu Âu. Được bao bọc bởi Anh và Đại Tây Dương ở phía tây và Biển Địa Trung Hải ở phía nam, ba mặt khác có biên giới với Tây Ban Nha, Ý[..]

Xem thêm

LƯỢC SỬ TỈNH DÒNG ANH VÀ ÁI NHĨ LAN

10-12-2019

NĂM 1870 THÀNH LẬP TU VIỆN ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO TẠI ANH[..]

Xem thêm

LƯỢC SỬ TỈNH DÒNG TÂN TÂY LAN VÀ SAMOA

28-11-2019

Khi Mẹ Lập Dòng, Euphrasie biết Đức Cha Philippe Viard (1809-1872) người Pháp, Dòng Marist, ở Wellington, Tân Tây Lan đang tìm các nữ tu[..]

Xem thêm

LƯỢC SỬ HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

18-11-2019

Hội dòng Đức Bà Truyền Giáo do Mẹ Euphrasie Babier thành lập tại Lyons, nước Pháp, ngày 15 tháng 8 năm 1861[..]

Xem thêm