MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020

AI TÍN

22-10-2020

Sr ANNE McDONAGH[..]

Xem thêm

AI TÍN

16-10-2020

Ông cố PHAOLÔ NGUYỄN VĂN KHOAN[..]

Xem thêm

AI TÍN

14-10-2020

Ông PHÊRÔ NGUYỄN TẤN THÀNH[..]

Xem thêm

AI TÍN

13-10-2020

Mr. JOHAN KANDULNA[..]

Xem thêm

AI TÍN

01-10-2020

Bà Cố MATTA NGUYỄN THỊ PHÚC[..]

Xem thêm

AI TÍN

24-09-2020

BÀ JYOTSNA MARGARET RITCHIL[..]

Xem thêm

AI TÍN

11-09-2020

Sr. MARY PIUS SYNGKON, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

10-09-2020

Bà MARTHA DEVI CARLO[..]

Xem thêm

AI TÍN

09-09-2020

Bà SARAMMA STANISLAUS[..]

Xem thêm

AI TÍN

20-08-2020

Sr AUGUSTA NAW AYE SHIN, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

13-08-2020

Sr. PATRICIA BYRNE, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

25-07-2020

Sr JYOTSNA MARIA CORRAYA[..]

Xem thêm