Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo

AI TÍN

27-05-2023

Sr JUNE WALSH, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

24-05-2023

Nữ tu Têrêsa Avila Nguyễn Thị Mai Hương[..]

Xem thêm

AI TÍN

02-05-2023

Sr ROSE MALONE[..]

Xem thêm

AI TÍN

22-04-2023

SR ROSE PRENTER[..]

Xem thêm

AI TÍN

22-04-2023

SR FREEDA TOPPO[..]

Xem thêm

AI TÍN

17-04-2023

BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ HUỆ[..]

Xem thêm

AI TÍN

12-04-2023

Bà Cố THRESIAMA MADASSERY[..]

Xem thêm

AI TÍN

07-04-2023

ÔNG CỐ ISIDORO B. PAJE[..]

Xem thêm

AI TÍN

03-04-2023

Sr MADELEINE MARIE LAURENT VONLANTHEN[..]

Xem thêm

AI TÍN

29-03-2023

Ông THÔMASÔ NGUYỄN XUÂN UYẾT[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-03-2023

Bà MADALENA NGUYỄN THỊ KÍNH[..]

Xem thêm

AI TÍN

14-03-2023

Sr MARY LORETA DYKES[..]

Xem thêm