TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023

TRỰC TUYẾN

04-12-2023

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ NGHI THỨC KHẤN DÒNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

29-11-2023

Sr CÉCILE DELORME, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

20-11-2023

Ông TOMA AQUINO VŨ ĐÌNH CHIỀU[..]

Xem thêm

AI TÍN

16-11-2023

Sr PATRICIA ORBAN, RNDM[..]

Xem thêm

AI TÍN

06-11-2023

Ông cố PAUL U TIN MAUNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

19-10-2023

Sr. MARY ANGELA SEIN KHIN[..]

Xem thêm

AI TÍN

09-10-2023

Sr MARY CELINE DEANE[..]

Xem thêm

AI TÍN

18-09-2023

Sr. Mary Anselma Thomas[..]

Xem thêm

AI TÍN

12-09-2023

Sr. CONNIE HURLEY[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-08-2023

ÔNG CỐ PHÊRÔ LÝ THANH TÙNG[..]

Xem thêm

AI TÍN

27-08-2023

ÔNG ĐA MINH NGUYỄN MINH ĐỨC[..]

Xem thêm

AI TÍN

22-08-2023

Sr ANTONIA McGOVERN[..]

Xem thêm