BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho 

 

Sr CATHERINE (KATHLEEN) OWENS, RNDM

Thuộc Tỉnh Dòng Anh và Ai-len

 

Đã được Chúa rước về ngày 17/06/2024

Hưởng thọ: 84 tuổi

với 63 năm sống đời dâng hiến.

 

 Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho Sr Catherine (Kathleen) Owens.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO