BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho

 

BÀ CỐ PHILOMINA XALXO

Thân mẫu của Sr Mukti Rejina Xalxo, RNDM

Tỉnh Dòng Nam Ấn

mới qua đời ngày Thứ Bảy 08.06.2024,

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho linh hồn bà cố Philomina.

 

Xin Chúa thương nâng đỡ Sr Mukti Rejina

và an ủi gia đình tang quyến.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO