ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho 

 

Sr SHEILA O'TOOLE, RNDM

Thuộc Tỉnh Dòng Tân Tây Lan và Samoa

 

Đã được Chúa rước về ngày 10/06/2024

Hưởng thọ: 94 tuổi

với 74 năm sống đời dâng hiến.

Sơ từng phục vụ tại Việt Nam cả trước và sau 1975. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho Sr Sheila O'Toole.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO