TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin Cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

BÀ CỐ BENEDICTA NZILANI MUIA,

 

Thân mẫu của Sr Winfred Keli Nzyuko,

Tỉnh Dòng Kenya

 

đã được Chúa rước về vào ngày 21/11/2022

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho linh hồn Benedicta.

Xin Chúa thương nâng đỡ và an ủi tang quyến.

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO