ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


HỒNG PHÚC CHÚA BAN


19.5.2024

 

"Trăm Năm Hồng Phúc Chúa Ban"

Đức Bà Truyền Giáo khang an may lành.

Bao nhiêu ân huệ đã thành

Phúc lành của Chúa để dành cháu con...

 

Tri ân quí vị: nhớ ơn

Các nhà truyền giáo dạy con Nên Người.

Cảm ơn quí chức cả đời

Hy sinh tiếp sức, rạng ngời yêu thương...

 

Vượt lên để sống khiêm nhường

Vãi gieo Lời Chúa tình thương Vua Trời.

Thánh Thần hiện xuống bởi Người

Tin Mừng Chúa sống: Vua Trời hiển vinh...

 

Đặc sủng - Linh đạo- Thánh Linh

Chúa ban ân sủng, tâm tình hiến trao.

"Tỉnh Dòng Đức Bà Truyền Giáo"

Trăm năm quê Việt đón bao ân tình...

 

Việt Nam được phúc hết mình

Tình yêu Chúa đến: tận tình trao ban.

Mọi người cuộc sống khó khăn

Chiến tranh, giới trẻ, lo toan mọi bề...

 

Hiệp thông sứ mạng say mê

Tình yêu nối kết lời thề thương yêu.

Hiệp hành hiệp nhất đủ điều

Yêu người kính Chúa, thật nhiều điều hay...

 

Thần Linh thánh hiến phúc thay

Tỉnh dòng phát triển, tin may tuyệt vời.

Tạ ơn Chúa Cả muôn đời

Thánh Thần ban sức, rạng ngời trao ban...

 

Đỗ Liên                

Mừng 100 năm Hội Dòng Đức Bà Truyền Giáo nơi quê Việt 1924-2024