TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


HOAN CA PHỤC SINH


(Cảm hứng từ Tin Mừng Ga 20, 19-29)

 

Ngài Phục sinh rồi, niềm vui rất lớn,

Triều thần hoan hỉ, vang tiếng hoà ca

Halleluia, vinh quang hiển trị,

Chiến thắng khải hoàn, Đức Chúa quang lâm…

 

Thần chết đắng cay, âm ty sụp đổ,

Ma vương quỷ dữ, tan tác kinh hoàng,

Bóng tối vỡ tan, xích xiềng tan chảy,

Vương quyền địa ngục, chấm hết từ đây.

 

Biển rộng sông sâu, núi cao rừng thẳm,

Đất thấp trời cao, tinh tú muôn trùng,

Cá lượn chim bay, côn trùng muôn thú,

Ca vang chúc tụng, Thiên Chúa hiển vinh…

 

Lạy Đấng tình quân, Đấng đã Phục sinh,

Ngài đã chọn con, từ trong lòng mẹ…

Cát bụi hư không, cứu con thoát kiếp…

Ân thiêng tuôn tràn, tươi mát hồn con,

 

Con muốn ngợi ca, dâng Ngài cuộc sống,

Đơn sơ nghèo khó, thanh khiết xin vâng,

Khiêm tốn yêu thương, âm thầm phục vụ.

Mối tình son sắt, con nguyện hiến dâng.

 

Xin Ngài giúp con, trung kiên vững chí,

Cùng con song hành, mọi nẽo dương gian,

Nhân chứng tình yêu, loan tin Cứu độ,

Chúa đã Phục sinh, Nước Cha trị đến.

 

Sr. Tuyết Mai- RNDM