ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


LỜI CẦU NGUYỆN TRI ÂN


MARIA, Mẹ ơi!


Từ muôn phương chúng con về đây,

Quỳ quanh bên Mẹ dâng lời tạ ơn.

Nam Ban có Mẹ dẫn đường,

Nay 25 năm kỷ niệm Mẹ thương nơi này.

Vượt bao sóng gió gian truân,

Mẹ trao tay Chúa, thánh ân vô bờ.

Đoàn con mong đợi đón chờ,

Các miền cùng tới hòa lời tụng ca,

Xin Mẹ cầu cùng Chúa Cha,

Cho gia đình trợ tá vang hòa yêu thương.

Antôn Nguyễn Văn Hải

Trợ Tá Truyền Giáo Nam Ban

Lễ Truyền Tin 2023 - Mừng kỷ niệm 25 năm

Dòng Đức Bà Truyền Giáo hiện diện tại Nam Ban