TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


LỜI KINH KHUYA


Chúa biết lòng con như chỉ rối

Sợi thưa mau, ngang dọc bời bời

Làm sao con gỡ mình ra được

Thôi, ngược dòng trôi, đuối sức bơi

 

Khi ấy, hồn con đang chới với

Cứ chênh chao, mỏi mắt trông chờ

Nhọc nhằn trong bão giông xô dạt

Chiếc lá thuyền nan theo gió đưa

 

Bởi nỗi niềm riêng như bọt nước

Vật vờ theo sóng vỡ tan tinh

Mà sao con cố tình mê đắm

Như thể mình mua dây buộc mình

 

Chúa biết đời con luôn vướng vít

Những là rày nhớ với mai mong

Còn chi sau mỗi mùa thu hái

Những rớt rơi, từng hạt đắng lòng

 

Chúa bảo con xa đàng tội lỗi

Mà sao con nhắm mắt làm ngơ

Chiều theo ý riêng mình ươn ái

Thăm thẳm ngàn xa, xa mịt mờ

 

Lạy Chúa, nhiều đêm con thức trắng

Để xem ngày tháng có dài thêm

Một mình con hắt hiu chờ sáng

Tháng Bảy trời mưa ngâu suốt đêm.


Gò Dầu, Tân Phú, mùa mưa 2012

Francis Assisi Lê Đình Bảng