TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


SUY NIỆM TIN MỪNG CN 29 TNC


Lc 18, 1-8

 

Nhậm lời những kẻ Ngài thương chọn

Bênh vực phù trì bất kể ai.

Thành tâm, bền chí, khẩn nài

Hồng ân phúc lộc tay Ngài đổ tuôn.

 

Đôi khi trì hoãn việc giáng phúc

Thiên Chúa âm thầm kíp thi ân.

Ngài là Thiên Chúa từ nhân

Nhậm lời con cái khấn van kêu cầu.

Andre Nguyễn Thanh Lòng

TTTG Miền Long Điền