TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CHĂM SÓC NGÔI NHÀ CHUNG


Dòng Đức Bà Truyền Giáo - Cộng đoàn Đà Lạt hưởng ứng chương trình “Chăm sóc ngôi nhà chung” theo thông điệp “Laudato Si” và “Laudate Deum”, của Đức Thánh Cha Phanxico. Ý thức con người là quản gia trên trái đất này, chị em tích cực chăm sóc các thụ tạo của Chúa với tất cả yêu thương.