TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


LỄ GIỖ LẦN THỨ 131 MẸ EUPHRASIE BARBIER


ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi và kính nhớ Mẹ Sáng Lập, vào ngày 15 tháng 01 năm 2024, quý Sơ cộng đoàn Đức Bà Truyền Giáo (ĐBTG) Nam Ban cùng với anh chị em Trợ Tá Truyền Giáo (TTTG) đã quy tụ tại nhà nguyện của cộng đoàn hiệp thông trong lời cầu nguyện cho việc phong thánh của Mẹ Sáng Lập Dòng và cầu nguyện cho từng gia đình anh chị em trong đại gia đình ĐBTG.

Tạ ơn Chúa Ba Ngôi và biết ơn Mẹ Sáng Lập đã nối kết mọi người nên một trong tình thương của Chúa và hiệp thông với nhau trong niềm vui nhân ngày Lễ Giỗ Mẹ sáng Lập lầng thứ 131 tại cộng đoàn ĐBTG Nam Ban.

Một số hình ảnh sinh hoạt:

  

Quý Sơ và gia đình TTTG Nam Ban

 

Sơ phụ trách và chị trưởng TTTG thắp nén hương kính nhớ Mẹ sáng Lập

 

Giờ kinh tạ ơn và cầu nguyện cho việc phong thánh của Mẹ Sáng Lập

 

TTTG lãnh nhận những lời nhắn nhủ của Mẹ Sáng Lập

 

Niềm vui đón nhận lời nhắn nhủ của Mẹ Sáng Lập

 

Sr Phụ trách chia sẻ tiểu sử, Sứ vụ của Mẹ Euphrasie Barbier

và Sứ mạng của các cộng đoàn ĐBTG

 

Các Sơ và TTTG cùng vui hát bài ca: Gia đình Euphrasie

 

TTTG thi đố vui về Mẹ Sáng Lập

  

Cha chánh xứ và thầy xứ cùng hiện diện trong bữa ăn tình thân


Sr Mỹ Loan- RNDM