TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


Vũ khúc: TRI ÂN TÌNH CHÚA


MỪNG 100 NĂM (1924-2024) DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO HIỆN DIỆN TRÊN ĐẤT VIỆT

Do các em nội trú Thánh Tâm ĐBTG Nha Trang trình bày trong giờ diễn nguyện lịch sử Dòng tại Nhà Thờ Chính Tòa Nha Trang 18.01.2024