ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


CHẠM ĐẾN…


Mỗi cuộc gặp gỡ là một sự đụng chạm giữa các tâm hồn mà chính Chúa Thánh Linh tác động. Cám ơn Chúa đã cho chúng tôi cơ hội để lắng nghe, thấu cảm, cưu mang và cả những niềm vui sẻ chia trong những cuộc gặp gỡ này. 

 

Một số hình ảnh gia đình Chuẩn viện ĐBTG ra đi với “con tim bùng cháy và đôi chân bước nhanh” để đến với các em thiếu nhi trong các lớp giáo lý, thăm viếng những gia đình khó khăn trong vùng Đà Lạt, và gặp gỡ sẻ chia với những người bán vé số, bán hàng rong, thu lượm ve chai…. dọc đường trong tuần lễ cuối tháng 10.2023.

 

Xin Chúa luôn là bình an, hy vọng và hạnh phúc của mỗi người mà chúng con đã gặp gỡ.   

 

Teresa Hồng Oanh

Chuẩn Sinh Dòng ĐBTG