BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN


KHÔNG CHỈ HÔM NAY


 

Lòng bừng cháy, chân bước nhanh (x. Lc 24:13-35)


Hôm nay là một ngày rất tích cực của cộng đoàn, để ra đi.

Từng hai người một bắt cặp nhau để đi. Một sơ, một trợ tá. Có hơn 9 cặp.

Cộng đoàn nấu 100 phần xôi, trợ tá 50 bánh giò để chia sẻ

Nơi đến: Bệnh viện, xóm nghèo, sinh viên…

9h, mọi người khởi hành lên đường, năng nổ tích cực.

 

Thành phố tập trung đông nhất những mảnh đời lắm gian nan, bệnh tật, nghèo túng…

Hiệp hành là cùng nhau; hiệp hành trở nên dễ dàng trong mọi sự; hiệp hành có sức mạnh và sáng kiến trong mọi việc.

 

Hôm nay chúng ta đến nơi chưa bao giờ đến, gặp người chưa bao giờ gặp, đó là vượt ra chỗ sâu rồi. Còn nhiều chỗ sâu nữa, với lòng nhiệt huyết, hiệp hành cùng nhau ta sẽ nối vòng tay yêu thương xa hơn, rộng hơn, để quy tụ họ lại gần nhau hơn trong tình huynh đệ.

 

Ước mong, không chỉ hôm nay, mà nhiều ngày như thế, để tình người được gắn kết với nhau hơn; sẻ chia những nỗi khốn cùng, mất mát, đau thương, bệnh tật…

 

“Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Ngài đang hiện diện trong những mãnh đời khốn cùng nhất của phận người. Xin Chúa hun đúc trong chúng ta “Lòng bừng cháy chân bước nhanh” để ta mạnh mẽ lên đường, ra đi muôn phương.Ngày khánh nhật TG - CĐ Thủ Đức

22.10.2023

Sr. M. Hồng Hạnh - RNDM