TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


SUY NIỆM TIN MỪNG

 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga.20,11-18)

 

11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.

 

Chúng ta thấy bà Ma-ri-a Mác-đa-la khi thăm mộ Chúa, bà đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Đây là một tiến trình của đêm tối đức tin. Thứ nhất, bà đứng ngoài là sự do dự trong khi trước đó rất dứt khoát đi thăm mộ Chúa. Thứ hai gần bên mộ, có một sự cản trở, có lẽ bà thấy tảng đá ở trước mặt? Và thứ ba là khóc, sự bất lực của bản thân. Có lẽ khóc vì tủi cho phận mình nhưng cũng có thể là cơ hội cầu cứu người khác giúp mình.

 

Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những kinh nghiệm này. Chúng ta rất nỗ lực để làm một việc gì đó nhưng khi không theo đúng ý mình thì rất dễ nản lòng. Tôi cần thay đổi cái nhìn này như thế nào?

 

Lạy Chúa, xin giúp con trung thành với những ý định ban đầu để làm đến cùng.

Br. Vincent SJ