TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


TIN MỪNG THỨ HAI NGÀY 01/04/2024Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt.28,8-15)

Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.

 

Trình thuật tin mừng Mát-thêu cho thấy các bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. Và khi được thiên thần báo Chúa đã Phục Sinh thì các bà vội vã rời khỏi mộ. Tin mừng Phục Sinh là tin mừng của sự chuyển động. Vội đến viếng mộ rồi lại vội đi. Đó là một sự chuyển động, mà con người càng di chuyển sức sống càng mãnh liệt. Sự sợ hãi vẫn bao trùm các bà nhưng niềm vui để báo tin cho các môn đệ lại là động lực cho các bà tiếp tục chạy. Điều quan trọng không phải là chạy nhưng là báo cho các môn đệ của Đức Giêsu kinh nghiệm về mồ trống và cuộc gặp gỡ thần linh.

 

Mỗi người chúng ta được mời gọi sống kinh nghiệm thần linh. Chính kinh nghiệm này giúp cho chúng ta có sức vượt qua những sợ hãi và can đảm thi hành sứ vụ được trao.

 

Lạy Chúa Phục Sinh, xin Chúa ở lại trong con và cho con ở lại trong Chúa.

Br. Vincent SJ