TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CẦU NGUYỆN CÙNG ĐGH PHANXICO

Ngày 13/11/2023

CẦU NGUYỆN CHO SỨC KHỎE TINH THẦN