TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


LỜI CẦU NGUYỆN MÙA VỌNG


Lạy Chúa,

       Ngài đã đến trong một thế giới đầy chiến tranh và xung đột,

Nơi chỉ một ít người có tự do

có quyền lực và kiểm soát,

Nơi nhiều người buộc phải tháo chạy,

do bị loại trừ;

Người ta đang thắc mắc chẳng biết Ngài có lắng nghe.


Như một trẻ thơ ở giữa chúng con,

ngài hầu như không được chú ý đến.

Dù vậy, Ngài đã dạy chúng con cách yêu của Ngài

Để nhìn thấy những điều tốt đẹp trong mọi người,

(bất kể là) bạn bè, kẻ thù, phụ nữ hay nam nhân.

Để mọi người đều biết họ có thể góp phần trong đó.


Ngày nay, thế giới của chúng con đang có chiến tranh,

Chỉ số ít có tự do

và quyền lực và kiểm soát.

Trong khi nhiều người buộc phải tháo chạy,

vì bị loại trừ.

Và một số người thắc mắc chẳng biết Ngài có lắng nghe chăng.


Xin giúp chúng con nhìn thấy Ngài, nơi những điều tốt đẹp trong mọi người,

Cả trong phụ nữ và nam nhân, trong mọi nền văn hóa,

Cả nơi bạn bè và kẻ thù,

Để tìm ra điểm chung

từ đó chúng con có thể đối thoại và bao gồm.

Xin dẫn  chúng con đi trên đường nẻo bình an.

Amen.

Chuyển ngữ: Mai Cát-minh Thúy, RNDM