ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


TA SAI SỨ THẦNLỜI CHÚA MỖI NGÀY - 15/12/2022

“Này đây Ta sai sứ thần Ta đi trước con, và sẽ dọn đường cho con”.” (Lc 7, 27)

 

Sứ điệp: Thánh Gioan Tiền Hô được Thiên Chúa sai đi trước để dẫn đường cho Chúa Giêsu. Nhưng không phải mọi người đều nhận ra Thánh Gioan là một ngôn sứ. Có kẻ đã không nghe lời Ngài kêu gọi. Ta hãy nghe lời các sứ giả để thống hối và tin vào Chúa Giêsu.

 

????Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa đang gửi tới con các sứ giả của Chúa, là cha mẹ con, là các linh mục, là những bạn bè tốt, là những người làm việc tông đồ. Họ đang dọn đường cho Chúa, mở cho Chúa một lối đi nhỏ rẽ vào lòng con. Nhưng con chẳng nhận ra điều đó, con cũng chẳng nghe được những điều họ nói với con. Lối đi vào lòng con đã bị khép lại, kín cổng cao tường. Chúa vẫn đứng ngoài, vẫn gõ, vẫn vẫy gọi, không một dấu hiệu đáp lại, chẳng một tiếng trả lời. Bao nhiêu năm tháng đời con trôi qua là bấy nhiêu năm tháng đầy những tiếng vẫy gọi của Chúa, đầy những tiếng hô dọn đường cho Chúa. Nhưng con chưa thống hối đổi đời được bao nhiêu.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con. Xin Chúa cho con được thấy và biết lắng nghe mà dọn đi những rác ô uế, để Chúa có được một con đường sạch sẽ bằng phẳng đi vào lòng con. Amen.

Nguồn: Conggiao.info