TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


Ca khúc: EUPHRASIE BARBIER

NGỌN LỬA NHIỆT THÀNH

HỌC VIỆN DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO THỰC HIỆN

Mừng 100 năm Hội Dòng hiện diện tại Việt Nam