TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


NGÀY 16 THÁNG BA


365 NGÀY VỚI MẸ EUPHRASIE BARBIER

(Đấng Sáng Lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

 

NGÀY 16 THÁNG BA

 

Chúng ta phải yêu thương chị em như những người thân cận gần gũi và thân yêu nhất của chúng ta, yêu thương chị em với một tình yêu đặc biệt như chính Chúa Giêsu Kitô yêu thương họ.

 

Trích Tuyển tập “365 days with Euphrasie Barbier”

Chuyển ngữ Sr. Tuyết Mai, RNDM

 

We ought to love the Sisters as our nearest and dearest neighbours, loving them with a special love as Jesus Christ himself loves them.