BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN


ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP


 “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ.” Với lời nhắn nhủ này, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã trao cho cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế Nicholas Mauron (1888 – 1893) bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để Hội Dòng quảng bá rộng rãi lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Việc trao phó này diễn ra vào ngày 11 tháng 12 năm 1865 tại nhà thờ thánh Anphongsô tọa lạc trên đường Merulana, Rôma.

Suối mạch ân sủng và ơn hoán cải được trao ban ngang qua Đức Trinh Nữ Maria như là kết quả của việc cầu nguyện và suy gẫm dựa trên ảnh thánh này. Qua việc phổ biến lòng sùng kính linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhiều tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế cùng với hàng triệu tín hữu đã được đưa về gần Chúa.

Càng tuyệt vời hơn nữa khi ta lần chuỗi Mân Côi trước linh ảnh này bởi vì chuỗi Mân Côi giúp chúng ta suy tưởng đến mầu nhiệm trung tâm của đức tin và ơn cứu độ chúng ta.

Khi suy ngẫm các mầu nhiệm năm sự vui, chúng ta có thể chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng đã mặc lấy xác phàm vì ơn cứu độ chúng ta; Hài Nhi ấy đang ở trong vòng tay của Đức Mẹ và đang được Đức Mẹ trao gửi cho chúng ta và Mẹ cũng đang mời gọi chúng ta noi gương Mẹ, biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong cuộc sống của mình. 

Với những mầu nhiệm năm sự sáng, ngang qua việc chiêm ngắm Đức Maria đồng hành với Chúa Giêsu trên hành trình đời sống sứ vụ công khai của Chúa, chúng ta được biến đổi để đi vào chính điều chúng ta suy gẫm.

Với mầu nhiệm năm sự thương, ngước nhìn lên các dụng hình thương khó, thập giá và các dấu tích lớn lao làm phát sinh đời sống mới, đời sống vĩnh cửu, chúng ta có thể chạm đến tình yêu vô bờ bến mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và ta nghe được Ngài đang mời gọi ta biết yêu thương như Ngài yêu thương chúng ta. 

Với mầu nhiệm năm sự mừng, chúng ta được củng cố niềm hy vọng chắc chắn về cùng đích vinh quang nơi Thiên Chúa; chúng ta được hướng dẫn và che chở bởi chính Đức Mẹ, đấng đang chỉ cho chúng ta con đường hướng về Chúa Cha ngang qua Chúa Giêsu Kitô.

Hôm nay Dòng Chúa Cứu Thế mừng Lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin Chúa chúc lành và xin Mẹ gìn giữ chúng ta trong tay Đức Mẹ.

LM Anmai, CSsR