TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CÓ PHẢI GIUĐA THAM TIỀN BÁN CHÚA?

Giá bán Thầy là Ba mươi đồng bạc = 30 ngày công của xã hội Do-thái thời đó (khoảng 6 – 9 triệu VN bây giờ). Giá này không bằng 1/100 trái thận, nên chả đáng là gì.

Sau khi bán Thầy mình, Giuđa đem trả lại tiền. Ông trả mà người mua không chịu nhận lại, nên quăng vào đền thờ rồi thắt cổ. Vậy thì đâu thể nói Giuđa vì tiền mà bán Thầy mình!

Vậy ông vì mục đích gì? Bởi Kinh Thánh nói ông vẫn có tính tham, hay bớt xén của công đó!

Giu-đa tham, nhưng cái tham của ông lớn hơn mối lợi nhất thời 30 đồng bạc. “Bán Thầy” chỉ là cái cớ để ông thực hiện ước muốn tiền tài danh vọng cao xa rất nhiều.

Chúa Nhật Lễ Lá, Thầy Giê-su vào thành Giê-rusalem hoàng tráng. Dân trải áo trải lá, người người vang dậy tung hô “Vạn tuế con vua David” (Triều đại David cách Chúa Giê-su khoảng 1000 được coi là cực thịnh. Dân Do-thái đến năm 2024 vẫn mơ phục quốc như thời đó).

Giuđa cùng các Môn đệ đi trong sự tung hô của muôn dân chắc chắn sướng ngất ngây, vẽ ra tương lai rực sáng cho đời mình. Thầy mà làm Vua Israel: Ông thì quan văn quan võ, còn quan thủ kho sao thoát khỏi tay quản lý vốn có của Giuđa!

Thầy không làm kiểu “Vua” như ông nghĩ. Giuđa bị thất đoạt. Cái tuyệt vọng của ông từ cái tôi vị kỷ quá lớn của mình. Trong cái tôi đó không hề có Thiên Chúa.

Phêrô chối Chúa tội nặng không kém Giuđa, nhưng ông chối lúc đêm tối và kết thúc khi “gà gáy”. Tiếng gà gáy là biểu tượng của trời sáng.  Phêrô thoát tối ra sáng khi biết hối cải ăn năn để được Chúa tha thứ.

Giuđa bán Chúa ban ngày, hôn Chúa lúc đuốc sáng, nhưng thất thểu ra đi trong đêm đen và treo cổ trong màn tối tuyệt vọng. Phêrô đi từ tối ra sáng. Giuđa từ sáng vào tối

Giuđa theo Chúa và được tín nhiệm vào nhóm 12. Ông hẳn là phải hơn 72 Môn Đệ công khai, và các ông âm thầm như Nathanael… Bi kịch của Giuđa là đã để ý mình trên ý Chúa, theo Chúa nhưng nhất định không để Chúa biến đổi mình.

Ngày nay rất nhiều người thích và muốn theo Chúa Giê-su, nhưng không muốn bỏ ý riêng để theo Ngài. Họ đòi Chúa thế này, muốn Chúa thế kia, mặc cả Chúa thế nọ mới giữ đạo chịu lễ. Bi kịch của cuộc đời là chẳng hề tin Chúa. Đạo là bức bình phong che chắn những mưu toan của nhỏ nhen và thấp hèn kiếp người.

Con người có quyền tự do trước mặt Thiên Chúa. Nếu Giu-đa thay đổi cuộc đời, cách thức cứu độ của Chúa sẽ khác. Không hẳn “vì” hay “chỉ” do ông mà Chúa mới hiến thân cho nhân loại, bởi sự cố chấp u mê của chính ông hại ông: “thà nó đừng sinh ra thì hơn”. Ta mà không để Chúa biến đổi thì cũng thế thôi.

LM Giuse Nguyễn Đức Thịnh

GX Hà Tiên - GP Long Xuyên