ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


NHẠC PHẨM: ĐỨNG TRÊN ĐÔI VAI


NHẠC PHẨM: ĐỨNG TRÊN ĐÔI VAI

 

Thơ : Joyce Johnson Rouse

 

Chuyển ngữ: M. Bernard Kim Phụng, RNDM

 

Nhạc: Ngọc Linh

 

do các Nữ tu, Tập sinh, Chuẩn sinh, Đệ tử và Trợ tá

dòng Đức Bà Truyền Giáo cùng hòa ca

 

Mừng 100 năm Dòng Đức Bà Truyền Giáo hiện diện tại Việt Nam