MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


CUỘC ĐỜI MẸ EUPHRASIE BARBIER, ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Video " Nữ tu ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO: Trân Trọng Quá Khứ - Định Hướng Tương Lai" được thực hiện nhân kỷ niệm 150 năm thành lập Dòng. Chị em Đức Bà Truyền Giáo ước muốn ghi lại những ký ức về Đấng lập Dòng để lưu truyền cho các thế hệ mai sau.