TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


PHỎNG VẤN ĐỨC HỒNG Y GIORGIO MARENGO


GIÁM MỤC PHỦ DOÃN TÔNG TÒA ULAANBAATAR - MÔNG CỔ

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (18.03.2024) – Đức Hồng y Giorgio Marengo, Giám mục Phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar - Mông Cổ, đã có chuyến viếng thăm và tri ân Giáo hội Công giáo Việt Nam. Sau đây là cuộc phỏng vấn Đức Hồng y do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện.


Nguồn: hdgmvietnam.com