TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


Vatican công bố chương trình bền vững

 “Hoán cải sinh thái 2030”

Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican đã công bố chương trình bền vững “Hoán cải sinh thái 2030”, với mục tiêu sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên, các dự án tái trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, xử lý chất thải, và thay đổi xe chạy bằng điện nhằm giảm lượng khí CO2.

Vatican News

Trong những năm qua, Quốc gia thành Vatican đã cam kết thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các chính sách sinh thái nhằm bảo vệ môi trường và đưa ra các chiến lược tiết kiệm năng lượng. Áp dụng những chỉ dẫn của Laudato si’ và Laudate Deum, Vatican là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới theo đuổi các dự án bền vững bằng cách tìm kiếm các giải pháp đổi mới giúp thay đổi cách làm việc đồng thời quan tâm đến việc bảo vệ “Ngôi nhà Chung”, bằng cách áp dụng các dự án, cũng như sử dụng công nghệ đáng tin cậy và thân thiện với môi trường, giúp giảm cụ thể tác động của hoạt động con người đối với môi trường.

Việc phê chuẩn Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu và Hiệp định Paris tạo thành cầu nối giữa các chính sách môi trường với những chỉ dẫn và khuyến nghị của Đức Thánh Cha. Phủ Thống đốc cam kết đạt được sự trung hòa về khí hậu qua việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên có trách nhiệm, thực hiện các dự án nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng và cập nhật công nghệ, di chuyển bền vững, đa dạng hóa, xử lý chất thải và phát triển các dự án tái trồng rừng cụ thể trong tương lai.

Để đạt được tính trung hoà sẽ cần phải đầu tư vào cơ cấu công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo, bù đắp lượng khí thải trong một lĩnh vực và cắt giảm chúng ở lĩnh vực khác, nhưng trên hết là thúc đẩy di chuyển bằng điện và hybrid. Vì lý do này, Phủ Thống đốc đã triển khai một chương trình phát triển di chuyển bền vững có tên “Hoán cải sinh thái 2030” được thiết kế để giảm tác động CO2. Với mục đích này, Vatican dự định: dần dần thay thế các phương tiện di chuyển bằng xe điện và hybrid; triển khai mạng lưới các trạm sạc xe điện trong nội thành Vatican và ở các khu vực bên ngoài, đồng thời mở rộng việc sử dụng mạng lưới này cho nhân viên; đảm bảo rằng nhu cầu năng lượng chỉ đến từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Tập đoàn ô tô của Đức Volkswagen - đặt mục tiêu trở thành công ty không thải carbon vào năm 2050 và giảm 30% lượng khí thải carbon từ các phương tiện giao thông vào năm 2030 - là đối tác chiến lược đầu tiên cho dự án thay xe của Vatican thông qua hình thức cho thuê trung và dài hạn. Ngày 15/11/2023, một thỏa thuận hợp tác đã được ký kết với tập đoàn ô tô này, như một phần của chương trình phát triển di chuyển bền vững, thể hiện một trong những bước mà Phủ Thống đốc đã thực hiện nhằm giảm thiểu cụ thể tác động của hoạt động của con người đến môi trường.