ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


NGƯỜI ĐIỀU DƯỠNG Ở VỚI CHÚA


VÀ CÙNG CHÚA CHĂM SÓC NGƯỜI ĐAU YẾU


  lại một mình với Thiên Chúa để Người dẫn tôi vào mối tương quan với Người.

Đến và ở lại với Người để được chiêm ngắm, tận hưởng, cảm nếm tình yêu của Người dành riêng tôi và học cách Người chăm sóc tôi như một khuôn mẫu của điều dưỡng viên tuyệt vời.


Tạ ơn Chúa đã và đang mời gọi chúng con là những điều dưỡng viên được diễm phúc là người đầu tiên đón chào mầm sống mới vừa khi lọt lòng mẹ và chúng con cũng là người có cơ hội chăm sóc người bệnh đến hơi thở cuối cùng để họ bước vào sự sống mới (chăm sóc người bệnh tử vong). Ước gì chúng con luôn để Chúa hiện diện trong mọi suy nghĩ, thái độ, lời nói, hành động chăm sóc người bệnh của chúng con mỗi ngày.


Hôm nay cũng là ngày mừng lễ Mẹ, con cũng nhớ đến Mẹ của con và tất cả người mẹ trên thế giới, xin Chúa thực hiện điều mà Chúa thấy là tốt nhất cho các ngài.

Elizabeth Giáng Vân, RNDM