TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


TÔI & GIUDA


Chúa ơi, hôm nay con muốn thấy rõ con hơn, thấy rõ tình thương của Ngài hơn trên cuộc đời của con qua cái chết của Ngài. Xin hãy cho con một cái nhìn thực tế, cho con một tâm lòng thanh sạch và cho con được ở lại với Ngài.

Như Giuda kia đã bán Chúa để kiếm thêm 30 đồng xu thu nhập. Con cũng đã bán Ngài theo nhiều cách trên cuộc đời của con. Con phản bội Ngài ngay trong thâm tâm con bằng những hành vi đi ngược lại với tình yêu của Ngài, dẫu rằng con ý thức điều đó là sai trái.

Như Giuda kia đã quẳng lại 30 đồng xu lại Đền Thờ khi biết rằng họ sẽ làm gì Thầy của mình. Con đây cũng đã quẳng đi bao nhiêu ân ban, quà tặng mà Ngài xuống trên cuộc đời của con. Ấy là khi con vô tâm ngoảnh mặt đi với sự hiện thân của Chúa trên những anh chị em xung quanh con, rồi là cả những bất công trong cuộc sống mà Ngài chỉ cho con có khả năng để can thiệp mà con lại quay đi.

Như Giuda kia đã kết liễu đời mình, tách mình ra khỏi kế hoạch của Thiên Chúa. Con đây cũng nhiều lần tự hủy hoại đi con người mình bằng việc sống trái lương tâm và sống lạc xa ý định của Chúa trên cuộc đời con. Con vui tìm những điều mau qua chóng mất ở đời này. Con tìm hư danh và mong khát những ca tụng trần thế.

Chúa ơi, bữa tiệc ly này Ngài dọn sẵn, con cùng chấm bánh với Ngài, cùng ăn miếng bánh với Ngài và xin cùng bước đi trong ánh sáng với Ngài đến Vườn Dầu để thông phần đau khổ trong cuộc tử nạn với Ngài.

Anh Jena