ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN

TẬP SINH NĂM 1 2023


SỐNG YÊU - YÊU SỐNG


Trong những ngày chiêm niệm để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng của mình, tôi dành thời gian ở lại trong Chúa Ba Ngôi để chiêm ngắm – suy niệm - cảm nếm Tình Yêu của Người dành cho Chị Thánh Elisabeth.

Tình Yêu Thiên Chúa quyến rũ, bao phủ Chị và Chị đã hoàn toàn để Người tự do chiếm hữu, cuốn hút Chị vào quỹ đạo Tình Yêu của Người.

 

SỐNG YÊU:

Suốt hành trình cuộc sống của Chị Elizabeth là lời tôn vinh – chúc tụng Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên Chị cách kỳ diệu.

Đứng trước Tình Yêu tuyệt diệu ấy, Chị không thể ngồi yên cách thụ động để chỉ ở yên đón nhận ơn Chúa cho cá nhân Chị trong tước vị công chúa nước Hungary. Chị đã hoàn toàn tự do, tự nguyện để Thiên Chúa hành động trong mỗi ngày sống của Chị. Chị say mê Thiên Chúa và yêu thương con người đến nỗi các tôi tớ của thánh nữ thán phục: “Bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện”.

 

YÊU SỐNG:

Đối với Chị Thánh Elizabeth, từng ngày sống thật đáng yêu, thật đáng sống. Yêu sống là sống bằng Tình Yêu và Sức Sống của Thiên Chúa là sống yêu thương với hết mọi người. Chị luôn chọn Thiên Chúa là ưu tiên nhất, đến nỗi Chị cầu nguyện khi Luy, chồng chị mất đi: “Lạy Chúa, con yêu biết bao. Nhưng Chúa biết con không hối tiếc việc hy sinh người yêu của con cho Chúa. Anh đã tự hiến mình cho Chúa, con cũng hiến dâng anh con cho Chúa để yểm trợ thánh địa. Nếu được con cho cả thế giới để đổi lấy anh, rồi chúng con cùng đi ăn xin với nhau. Nhưng con xin chứng tỏ rằng: nếu trái với ý Chúa, con sẽ không muốn chuộc lại sự sống của anh, cả đến sợi tóc đi nữa... Nguyện ý Chúa thành sự trong chúng con”. Trong dịp khác, khi trong hoàn cảnh cùng cực, Chị đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xưa Chúa đã muốn sinh ra khó nghèo trong chuồng bò lừa, bây giờ con cũng gặp cảnh ấy vì tội lỗi con; trước đây con đã ước ao được rũ sạch những quyến rũ của cải trần gian, nay Chúa cho con được như ý nguyện, con xin cảm tạ lòng nhân lành Chúa, xin cho con được vâng theo ý Chúa luôn luôn.

Qua những điều trên, Chị Thánh là gương sáng cho tôi noi theo và tôi cũng nhận thấy điều tuyệt đối dành cho Chúa Ba Ngôi như thế này, nơi Mẹ Euphrasie đấng sáng lập Dòng Đức Bà Truyền Giáo: “Chỉ có Chúa – Thánh Ý Chúa và Vinh Quang Ngài. Amen Amen.

 

Sr Elizabeth Giáng Vân, RNDM