BAN LÃNH ĐẠO RNDM Việt Nam 2024-2027

ĐỆ TỬ VIỆN 2024

MỪNG BÁCH CHU NIÊN ĐBTG VN


CÁI TÔI VỠ VỤNXin cho con khiêm nhường,

Đập cái tôi, vỡ vụn!

Chỉ còn lại mảnh sành,

Tùy Chúa xếp dùm con.

Con khiêm cung đón nhận

Việc Chúa dẫn đời con.

 

Nt Anna Kim Oanh, RNDM