TẬP SINH NĂM 1 2023

NHÓM TIÊN KHẤN 2023

Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2023


CÁI TÔI VỠ VỤNXin cho con khiêm nhường,

Đập cái tôi, vỡ vụn!

Chỉ còn lại mảnh sành,

Tùy Chúa xếp dùm con.

Con khiêm cung đón nhận

Việc Chúa dẫn đời con.

 

Nt Anna Kim Oanh, RNDM