Chuẩn Sinh Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022

Ban Lãnh Đạo Dòng Đức Bà Truyền Giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024

CĐ Hưu Dưỡng Dòng Đức Bà Truyền Giáo


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho 

Sr CATHERINE RITKO, RNDM

Thuộc Tỉnh Dòng Myanmar

 

Đã được Chúa gọi về ngày 04.12.2022

Hưởng dương : 44 tuổi

với 20 năm sống đời dâng hiến

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

ban phần thưởng Nước Trời cho Sr Catherine.


DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO