NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


AI TÍN

 

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ 

 HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

  

Mrs. ALICE D’SILVA

 

Là thân mẫu của Sr. Martina D’Silva

Tỉnh Dòng Nam Ấn

Đã được Chúa rước về  ngày 11.11.2020

Hưởng thọ: 96 tuổi

 

  

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

đón nhận và ban phần thưởng Nước Trời cho

bà Alice D’Silva

và xin Chúa thương nâng đỡ gia đình tang quyến.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO