NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI

NHÀ NGUYỆN MỚI


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

Sr ANNE McDONAGH, RNDM

 

thuc Tnh dòng Anh và Ái-nhĩ-lan


Đã được Chúa gọi về ngày 15.10. 2020

Hưởng thọ 82 tuổi với 62 năm sống đời dâng hiến.

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

đón nhận và ban phần thưởng Nước Trời cho

Sr. Anne McDonagh.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO