MỪNG LỄ TẠ ƠN 50 NĂM

NHÓM KHẤN TẠM

TÂN CHUẨN SINH 2020


AI TÍN

TRONG NIỀM TIN TƯỞNG VÀO

MẦU NHIỆM TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ

 

 

 

HỘI DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO

 

Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho

 

 

Bà SARAMMA STANISLAUS

 

Là thân mẫu của Sr. Suma Stanislaus

Tỉnh Dòng Nam Ấn

Đã được Chúa rước về  ngày 07.9.2020

 

  

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót

đón nhận và ban phần thưởng Nước Trời cho

bà Saramma Stanislaus

và xin Chúa thương nâng đỡ  gia đình tang quyến.

 

DÒNG ĐỨC BÀ TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM KÍNH BÁO